Zapewniamy kompleksową jakość procesów wytwarzania oprogramowania

Kim jesteśmy?

QA CRAFT to marka tworzona przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, charakteryzujących się nieszablonowym myśleniem i indywidualnym podejściem do Klienta.

W trosce o Twój czas wszelkie działania zaczynamy od analizy potrzeb, na podstawie której opracowujemy najbardziej optymalne rozwiązania. O jakości naszych usług i profesjonalizmie świadczy zadowolenie Klientów, z którymi od lat współpracujemy w obszarze zapewnienia jakości IT.

QA CRAFT jest marką Rivet Group - firmy zapewniającej kompleksową obsługę projektów, od analizy i koncepcji, poprzez proces wytwórczy, na testach oraz wdrożeniu kończąc.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Adres:

Rybnicka 48
03-303 Warszawa

Numer telefonu

phone-call 601 692 726

Zarządzanie jakością

Proponujemy rozwiązania pozwalające na ciągłe usprawnianie procesu

 • Planowanie i zarządzanie jakością
  Proponujemy kompleksowe doradztwo w zakresie planowania i zarządzania jakością, wykorzystujące światowe normy i standardy a także podejście autorskie wynikające z realnych potrzeb rynku.
 • Monitorowanie jakości
  Mierzymy i oceniamy jakości wdrażanego oprogramowania. Definiujemy dane. Implementujemy raporty przedstawiające m.in.: stopień pokrycia wymagań/zmian testami oraz jakość wdrażanego oprogramowania.
 • Zarządzanie środowiskiem testowym
  Oferujemy wsparcie m.in w zakresie szacowania ilości koniecznych środowisk testowych, wymaganych zasobów oraz identyfikacji ograniczeń w procesach. Mierzymy i oceniamy jakość wyprodukowanego oprogramowania.
 • Projektowanie i wdrażanie własnych rozwiązań
  Oferujemy autorskie rozwiązania oraz narzędzia wspierające zarządzanie wydaniami (release management), zarządzanie i monitorowanie środowisk testowych, zarządzanie wymaganiami i testami.
 • Optymalizacja narzędzi Klienta
  Zapewniamy audyt narzędzi wspierających proces zapewniania jakości, integrację narzędzi, migrację pomiędzy narzędziami, unifikowanie narzędzi w skali całej firmy.
 • Ewaluacja narzędzi dostępnych na rynku
  Wspieramy w wyborze optymalnych narzędzi wspomagających proces zapewniania jakości. Wdrażamy i dostosowujemy narzędzia do potrzeb Klienta.

Procesy

Zapewnianie jakości wymaga zdefiniowania, ciągłego rozwoju i doskonalenia procesów wytwarzania oprogramowania. Dlatego też oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie analizy, optymalizacji i transformacji.

Analiza
Wykonujemy audyty procesów wytwarzania oprogramowania oraz zapewniania jakości w zakresie zarządzania zmianą, zarządzania wymaganiami, zarządzania testami i narzędziowego wsparcia procesów. Identyfikujemy obszary wymagające usprawnień. Opracowujemy rekomendację oraz roadmapę zmian. Wdrażamy działania usprawniające.
Transformacja
Wspieramy naszych Klientów w procesie transformacji pomiędzy kaskadowymi a zwinnymi modelami wytwarzania oprogramowania. Oferujemy usługi: doradcze, szkoleniowe oraz wsparcia narzędziowego. Redefiniujemy zasady dostarczania oprogramowania. Dostosowujemy proces zapewniania jakości do metodyk zwinnych.
Optymalizacja
Optymalizujemy proces wdrażania oprogramowania w zakresie współpracy z dostawcami oraz wewnętrznymi jednostkami organizacji. Definiujemy: kryteria przyjęcia oprogramowania do testów, kryteria przejść pomiędzy poszczególnymi etapami testów a także kryteria gotowości produkcyjnego wdrożenia oprogramowania. Tworzymy raporty i metryki wspomagające proces ciągłego doskonalenia.

Testy

Testowanie oprogramowania realizujemy stosując najlepsze praktyki TDT (Thinking-Driven Testing).

Thinking-Driven Testing to używane przez Adama Romana pojęcie oznaczające profesjonalne, racjonalne i efektywne podejście do testowania, skupiające się przede wszystkim na analizie problemu, wykorzystując myślenie analityczne, spojrzenie systemowe oraz metody rozwijające kreatywność testera.
 • Testy systemowe i UAT
  Zapewniamy kompleksowość - od analizy wymagań do testów powdrożeniowych na środowisku produkcyjnym. Racjonalność - używamy nowatorskich rozwiązań pozwalających na istotne zredukowanie liczby przypadków testowych. Baza wiedzy - gromadzimy metryki, dzięki którym typujemy obszary obarczone szczególnym ryzykiem wystąpienia problemów oraz identyfikujemy obszary potencjalnie bezpieczne. Dzięki temu optymalizujemy realizację testów poprzez skrócenie czasu ich wykonania, skupiając się głównie na tym, co jest istotne.
 • Testy integracyjne
  Kompleksowo realizujemy testy integracji systemów. Integrujemy rozwiązania dostarczane przez wielu dostawców. Wykonujemy testy manualne oraz opracowujemy zestawy testów automatycznych.
 • Testy użyteczności
  Wykonujemy testy użyteczności oprogramowania, badając zachowanie potencjalnych użytkowników. Przygotowujemy ankiety i scenariusze testowe. Obserwujemy użytkowników. Opracowujemy raporty identyfikujące obszary, w których interfejs zachowuje się w sposób nieoptymalny. Rekomendujemy działania naprawcze.
 • Automatyzacja testów
  Oferujemy usługi w zakresie projektowania i realizacji testów automatycznych. Nie wierzymy w skuteczność uniwersalnych frameworków do realizacji testów automatycznych i wiemy, że każdy z Klientów ma indywidualne wymagania. Wskazujemy obszary, które warto zautomatyzować i prezentujemy korzyści osiągane dzięki automatyzacji.
 • Testy bezpieczeństwa
  Zajmujemy się kompleksową obsługą bezpieczeństwa IT aplikacji desktopowych, webowych oraz mobilnych, infrastruktury sieci komputerowej i mobilnej firmy, systemów i oprogramowania wbudowanego. Oferujemy elastyczne modele współpracy obejmujące audyt, testy penetracyjne, etapy wytwarzania oprogramowania od projektowania aplikacji po fazy testowania aplikacji.
 • Analiza w procesie testowym
  Wykonujemy analizę wymagań: biznesowych, funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, co pozwala na wczesne wykrycie błędów oprogramowania (na etapie analizy), dzięki czemu całościowy koszt wdrożenia oprogramowania zostaje znacząco obniżony.
 • Testy wydajności
  Oprogramowanie działające w sposób niewydajny może być źródłem dużych strat wizerunkowych i finansowych. Dlatego oferujemy wsparcie w zakresie definiowania wymagań niefunkcjonalnych, dotyczących wydajności projektowanego rozwiązania. Realizujemy testy weryfikujące działanie aplikacji przy maksymalnym zakładanym wolumenie użytkowników, obciążeniowe – weryfikujące jak zachowa się aplikacja poddana dłuższy czas maksymalnemu wolumenowi użytkowników oraz przeciążeniowe – weryfikujące, jak aplikacja się zachowa, gdy znacznie przekroczony zostanie wolumen użytkowników. Opracowujemy modele wolumeryczne. Prezentujemy czytelne raporty z testów o dwóch poziomach szczegółowości – szczegółowy dla IT, syntetyczny dla zarządu. Ściśle współpracujemy z działami infrastruktury Klienta w zakresie monitorowania zasobów maszyn biorących udział w teście wydajnościowym. Optymalizujemy zasoby środowisk na podstawie testów wydajnościowych.

Liderzy QA Craft

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nisi laborum, enim aliquid dolorem harum, a perspiciatis nemo voluptatum in, officia eaque deleniti accusamus. Amet, quam, libero! Amet aspernatur debitis sapiente!

Tomasz Domański
QA Craft Leader
Od blisko dwudziestu lat związany z zapewnianiem jakości IT. Tester, koordynator, Lider. Główna specjalizacja: testy niefunkcjonalne, testy funkcjonalne-automatyczne, optymalizacja procesu testowania, zarządzanie środowiskami testowymi. Product Owner narzędzi wspierających testowanie.
Adam Roman
QA R&D Leader
Informatyk, pracownik naukowy w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ. Autor podręcznika Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia wydanego nakładem PWN oraz licznych publikacji naukowych, w tym prac z zakresu testowania oprogramowania.
`