Zapewniamy kompleksową jakość procesów
wytwarzania oprogramowania

Kim jesteśmy? O firmie.

QA CRAFT to marka tworzona przez zgrany, zaangażowany i interdyscyplinarny zespół.

Jesteśmy profesjonalistami i szanujemy Twój czas, dlatego wszelkie działania zaczynamy od analizy potrzeb, a następnie opracowania najbardziej optymalnych rozwiązań. Jakość naszych usług potwierdzają zadowoleni Klienci, z którymi od lat współpracujemy w obszarze zapewniania jakości IT.

QA CRAFT jest marką Rivet Group. Firmy zapewniającej kompleksową obsługę projektów, od analizy i koncepcji, poprzez proces wytwórczy, na testach oraz wdrożeniu kończąc.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Adres:

Rybnicka 48
02-432 Warszawa

Numer telefonu

phone-call 601 692 726

Procesy

Zapewnianie jakości wymaga nie tylko zdefiniowania, ale stałego
monitorowania i ciągłego doskonalenia procesów wytwarzania oprogramowania.

Oferujemy usługi doradcze w zakresie:

logo

Analizy

logo

Optymalizacji

logo

Transformacji

Zarządzanie jakością

Proponujemy rozwiązania pozwalające na ciągłe usprawnianie procesu

ewaluation

Ewaluacja narzędzi
dostępnych na rynku

monitoring

Monitorowanie
jakości

testing

Zarządzanie środowiskiem
testowym

optimalize_settings

Optymalizacja narzędzi
Klienta

projecting

Projektowanie i wdrażanie
własnych rozwiązań

Testy

Testowanie oprogramowania realizujemy stosując najlepsze praktyki TDT (Test-Driven Thinking)

test_5

Testy systemowe i UAT

test_1

Automatyzacja testów

test_4

Testy użyteczności

test_7

Analiza w procesie testowym

test_3

Testy bezpieczeństwa

test_6

Testy integracyjne

test_2

Testy wydajności

Dlaczego jesteśmy skuteczni?

Dzięki umiejętnej komunikacji w zespole, składającym się ze specjalistów z różnych obszarów i dziedzin, tworzymy rozwiązania nietuzinkowe i ciekawe, a jednocześnie dostosowane do potrzeb naszych Klientów.

icon

Analizy

Wykonujemy audyty procesów wytwarzania oprogramowania oraz zapewniania jakości w zakresie:

 • zarządzania zmianą
 • zarządzania wymaganiami
 • zarządzania testami
 • narzędziowego wsparcia procesów

Identyfikujemy obszary wymagające usprawnień

Opracowujemy rekomendację oraz roadmapę zmian

Wdrażamy działania usprawniające

icon

Optymalizacji

Optymalizujemy

proces wdrażania oprogramowania w zakresie współpracy z dostawcami, współpracy pomiędzy wewnętrznymi jednostkami organizacji

Definiujemy

 • kryteria przyjęcia oprogramowania do testów
 • kryteria przejść pomiędzy poszczególnymi etapami testów
 • kryteria gotowości produkcyjnego wdrożenia oprogramowania

Tworzymy

Raporty i metryki wspomagające proces ciągłego doskonalenia

icon

Transformacji

Wspieramy naszych Klientów w procesie transformacji pomiędzy kaskadowymi a zwinnymi modelami wytwarzania oprogramowania.

Oferujemy usługi:

 • doradcze
 • szkoleniowe
 • wsparcia narzędziowego

Redefiniujemy zasady dostarczania oprogramowania

Dostosowujemy proces zapewniania jakości do metodyk zwinnych

icon

Ewaluacja narzędzi dostępnych
na rynku

Oferujemy wsparcie w wyborze optymalnych narzędzi wspierających proces zapewniania jakości.

Zbieramy wymagania Klientów i dokonujemy oceny narzędzi pod kątem ich przydatności dla Klienta.

Wdrażamy i szkolimy

Dostosowujemy narzędzia do potrzeb Klientów

icon

Monitorowanie jakości

Na podstawie danych gromadzonych podczas całego procesu

Mierzymy i Oceniamy

jakość wdrażanego oprogramowania

Definiujemy

dane jakie powinny zostać zebrane

Implementujemy

raporty przedstawiające m.in.: stopień pokrycia wymagań / zmian testami, postęp projektowania testów, postęp realizacji testów, przyrost błędów, szybkość i jakość ich rozwiązywania, jakość wdrażanego oprogramowania, efektywność wykrywania błędów.

icon

Zarządzanie środowiskiem
testowym

Bez niezawodnych i wiarygodnych środowisk testowych, trudno mówić o prawidłowej realizacji zadań składających się na proces zapewniania jakości.

Oferujemy wsparcie w zakresie

 • szacowania ilości koniecznych środowisk testowych
 • wymaganych zasobów
 • wspieramy organizację Klienta w zarządzaniu środowiskami testowymi oferując autorskie rozwiązania
 • projektujemy, wdrażamy i utrzymujemy monitoring środowisk testowych.
 • identyfikujemy „wąskie gardła”
 • zapobiegamy większości awarii zanim się zmaterializują.
 • raportujemy SLA dla środowisk testowych.

Mierzymy i oceniamy

jakość wyprodukowanego oprogramowania

Defeniujemy

dane, jakie powinny zostać zebrane

icon

Optymalizacja narzędzi Klienta

Zapewniamy

 • Audyt narzędzi wspierających proces zapewniania jakości
 • Integrację narzędzi
 • Migrację pomiędzy narzędziami
 • Unifikowanie narzędzi w skali całej firmy.
icon

Projektowanie i wdrażanie
własnych rozwiązań

Oferujemy rozwiązania własne.

Tworzymy narzędzia wspierające

 • zarządzanie wydaniami (release management)
 • zarządzanie i monitorowanie środowisk testowych
 • zarządzanie wymaganiami i testami

Nasze oprogramowanie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

icon

Testy systemowe i UAT

Kompleksowość

 • Od analizy wymagań, do testów powdrożeniowych na środowisku produkcyjnym.

Racjonalność

 • Używamy nowatorskich rozwiązań pozwalających na istotne zredukowanie liczby przypadków testowych.

Baza wiedzy

 • Gromadzimy metryki, dzięki którym budujemy bazę wiedzy. Typujemy w ten sposób obszary obarczone szczególnym ryzykiem wystąpienia problemów. Z drugiej strony identyfikujemy obszary potencjalnie bezpieczne. Takie podejście pozwala nam optymalizować realizację testów poprzez skrócenie czasu ich wykonania, skupiając się głównie na tym, co jest istotne.
icon

Automatyzacja testów • Oferujemy usługi w zakresie projektowania i realizacji testów automatycznych.
 • Nie wierzymy w skuteczność uniwersalnych frameworków do realizacji testów automatycznych.
 • Wiemy, że każdy z Klientów ma indywidualne wymagania.
 • Wskazujemy obszary, które warto zautomatyzować.
 • Prezentujemy korzyści osiągane dzięki automatyzacji.
 • Wierzymy, że automaty mogą być wykonywane również przez osoby „nietechniczne”.
icon

Testy użyteczności

Wykonujemy

 • testy użyteczności oprogramowania badając zachowanie potencjalnych użytkowników.

Przygotowujemy

 • ankiety i scenariusze testowe, obserwujemy użytkowników

Opracowujemy

 • raporty identyfikujące obszary, w których interfejs zachowuje się w sposób nieoptymalny.

Rekomendujemy

 • działania naprawcze.
icon

Analiza w procesie testowym

Wykonujemy analizę wymagań

 • biznesowych
 • funkcjonalnych
 • niefunkcjonalnych

Korzyści dla Klienta

 • Wykrycie błędów oprogramowania, jeszcze na etapie analizy, skutkuje znaczącym obniżeniem całościowych kosztów wdrożenia oprogramowania
icon

Testy bezpieczeństwa

Zajmujemy się kompleksową obsługą bezpieczeństwa IT

 • aplikacji desktopowych, webowych oraz mobilnych
 • infrastruktury sieci komputerowej i mobilnej firmy
 • systemów i oprogramowania wbudowanego

Oferujemy elastyczne modele współpracy obejmujące:

 • audyt
 • testy penetracyjne
 • etapy wytwarzania oprogramowania od projektowania aplikacji, po fazy testowania aplikacji
icon

Testy integracyjne

Kompleksowo realizujemy testy integracji systemów. Integrujemy rozwiązania dostarczane przez wielu dostawców. Wykonujemy testy manualne oraz opracowujemy zestawy testów automatycznych.

icon

Testy wydajności

Oprogramowanie działające w sposób niewydajny może być źródłem dużych strat wizerunkowych i finansowych.

Oferujemy

 • wsparcie w zakresie definiowania wymagań niefunkcjonalnych, dotyczących wydajności projektowanego rozwiązania.

Realizujemy testy

 • weryfikujące działanie aplikacji przy maksymalnym zakładanym wolumenie użytkowników
 • obciążeniowe – weryfikujące jak zachowa się aplikacja, poddana dłuższy czas maksymalnemu wolumenowi użytkowników
 • przeciążeniowe – weryfikujące jak aplikacja się zachowa, gdy znacznie przekroczony zostanie wolumen użytkowników.

Opracowujemy

 • modele wolumeryczne

Prezentujemy

 • czytelne raporty z testów o dwóch poziomach szczegółowości – szczegółowy dla IT, syntetyczny dla zarządu.

Ściśle współpracujemy z działami infrastruktury Klienta, w zakresie monitorowania zasobów maszyn, biorących udział w teście wydajnościowym.

Optymalizujemy zasoby środowisk na podstawie testów wydajnościowych